Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Modularne klima komore

Klima komore modularnog tipa nude maksimalnu fleksibilnost izbora izmedu razlicitih velicina poprecnog preseka, razlicitih modela kucišta, konfiguracija, kao i komponenti koje omogucavaju sve funkcije za pripremu vazduha (grejanje, hladenje, filtriranje, ovlaživanje, sušenje, rekuperaciju i regeneraciju) i na taj nacin obezbeduju željene parametre konfora u klimatizovanom prostoru.

Proizvode se u 19 standardnih velicina dostupnih u 2 serije, u svim izvedbenim varijantama, za podrucje  primene  od  1.000 m3/h  do 100.000 m3/h. Obzirom na nacin montaže dostupni su u  horizontalnoj, spratnoj, vertikalnoj i paralelnoj izvedbi, a obzirom na mesto montaže mogu biti namenjeni za unutrašnju ili vanjsku ugradnju. 

Kucište je izradeno od aluminijumskih profila i panela sa toplotnom i zvucnom izolacijom od poliuretana ili mineralne vune. Odlikuje se dobrim zaptivanjem i niskim nivoom prenosa buke.   Održavanje je jednostavno zbog  lakog nacina pristupa svim ugradenim elementima, kao i zbog  ravnih i glatkih površina kucišta koje su izradene od nerdajucih materijala.

Savremena konstrukcija velike krutosti omogucava: jednostavnu montažu, lako medusobno povezivanje elemenata u celinu, prilagodljivost raspoloživom prostoru, mogucnost unošenja sekcija u elementima, te montažu istih na licu mesta u slucaju uskih transportnih puteva.

Visok stepen kvaliteta svih ugradenih elemenata sa tehnickom podrškom i rezervnim delovima, pruža pouzdanost i produžava radni vek opreme.

Mogucnost izbora optimalnog sistema prema zahtevu kupca, kao i mogucnost samostalnog izbora komponenti sa najboljim stepenom iskorišcenja omogucava niske pogonske troškove tokom radnog veka opreme.

Znacajnu uštedu energije moguce je postici izborom sistema za iskorišcenje toplote otpadnog vazduha. 

Rad klima komore sa varijabilnom kolicinom vazduha, moguc je upotrebom dvobrzinskih motora ili frekventnih inverter-a koji obezbeduju kontinualnu regulaciju kolicine vazduha.

Nudimo funkciski kompletno opremljen uredaj-klima komoru opremljenu sa sistemom upravljnja: sa kontrolerom i  kompletnom pripadajucom regulacijskom opremom potrebnom za automatski  rad komore, kao i sa elektroupravljackim ormanom. 

Digitalni sistem upravljanja koji je izabran i programiran tako da omogucava optimalan rad  konfigurisanog sistema , može biti povezan na centralni sistem nadzora prema želji kupca.

Klima komore proizvode se u skladu sa zahtevima evropskih standarda i sertifikovane su sa CE znakom.